ElevaSim - Simulace výtahů

Krátká specifikace

Program bude simulovat výtahový provoz, přesuny lidí mezi patry budovy. Uživatel zadá parametry budovy, pater, výtahů a proudů lidí a poté spustí simulaci. Program podle zadaných parametrů pro každé patro generuje odpovídající množství cestujících lidí a simuluje jejich cestu do cílových pater využitím výtahů. Program bude obsahovat několik reálných typů výtahů co do způsobu fungování a obsluhy. V průběhu simulace program sbírá základní statistická data o efektivitě zadaného výtahového systému. Obměnou některých parametrů vstupu tak bude pro uživatele možné srovnávat výhodnost různých sestavení výtahů. Program umožní zjednodušeně sledovat dění na jednotlivých patrech budovy a aktuální polohu výtahů v grafické podobě v průběhu simulace.

Programovací jazyk
C++
Operační systém
Windows 2000 / XP / 2003
Vývojové prostředí
Microsoft Visual Studio 2003/2005

Download

31. 3. 2007, ke stažení zde: Release Candidate 3

15. 2. 2007, ke stažení zde: Release Candidate 2